Kathrein CL7-220 216-225 MHz LOG-PERIODIC ANTENNA

    $841.70

    CL7-220 216-225 MHz Log-Periodic Antenna

    SKU: CL7-220-93760-001